’t Menneke

Café ’t Menneke is al heel lang een ontmoetingspunt in het centrum van Boekel. Sinds 1986 is Joep Jansen de kastelein. Maar de geschiedenis van Cafe ’t Menneke gaat al veel langer terug. De lokale heemkunde kring heeft er een keer onderzoek naar gedaan. In 2006 is de geschiedenis gepubliceerd in “De Wanmeule”.

Kastelein Joep Jansen
Kastelein Joep Jansen

1832

Volgens de O.A.T. (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) van het jaar 1832 was ene Jan Migiels kleermaker te Boekel eigenaar van sectie I-44 bestaande uit huis en erf, groot 2.85 are. In het 1839 gaat het pand over naar Mathijs Migiels, en heeft als adres “Het Dorp”

1848

Op 16 mei 1848, verkoopt Mathijs Michiels aan de Kapelanij van Boekel een huis, erf en tuin te Boekel, sectie I 44 en 45 groot 10 roeden en 45 ellen gelegen te in de Kerkstraat voor de prijs van f. 500,00 De koop is aangenomen door de Eerw. Hr. Willem Bijl, R.K. Priester en kapelaan te Boekel.

1852

Op 17 augustus 1852 is een huis met erf en tuin in de Kerkstraat voor de prijs van f. 800,00 verkocht door Wilhelmus Franciscus Alloysius Smits, kapelaan te Boekel. De koper is Adrianus van Doren geboren te Gemert, en gemeente-secretaris van Boekel. Hij was gehuwd met Johanna Maria van Sleeuwen, winkelierster te Boekel. Als Adrianus van Doren op 1 januari 1868 in Leeuwarden komt te overlijden, zet zijn vrouw, de weduwe Johanna Maria van Doren van Sleeuwen, de herberg voort.

1898

Na het overlijden van de weduwe Johanna van Doren-van Sleeuwen op 13 januari 1898, wordt het pand op 21 mei 1898, door Hester van Sleeuwen (als enige erfgename) verkocht.
Het huis is bij opbod verkocht aan Petrus van Lankvelt, kleermaker te Boekel, voor f. 3260.00. Petrus van Lankvelt werd geboren te Erp op 12 mei 1869 en trouwde op 29 april 1898 te Boekel met Johanna Maria van den Broek. Deze was baakster/vroedvrouw en haar roepnaam was Mie. Daardoor kreeg zij in de volksmond de naam van Mie-Piete.

1910

Piet van Lankvelt het pand aan Laurens van Kessel, herbergier wonende te Dreumel en verblijvende te Boekel. Deze verklaart te hebben gekocht, een huis, schuur en tuin groot tien are en zeventig centiare voor de prijs van f.3.500,00 en voor het roerend goed f. 500,00 Dit roerend goed bestond volgens een advertentie in de Udensche Courant van oktober 1910 uit;

ERFHUIS te Boekel. Notaris W.C. van Breda te Uden, zal op Woensdag 26 oktober 1910, des voormiddags 9 uur, te Boekel,
ten huize van P.van Lankvelt, in het openbaar verkopen: Den geheelen HERBERG INVENTARIS, hoofdzakelijk bestaande uit: Toonbank, Schenkkast, Bierpomp, Glaswerk, Biljart met toebehoren, Klok, Spiegel, 20 Tafels en Banken, 50 sterke Oirschotsche Stoelen, 4 groote goede Lampes-Belges. Voorts: Een net onderhouden INBOEDEL, bestaande uit verschillende Valgordijnen met tokken en rollen, 5 Hang en Legkasten, Ledikant met Bedgordijn en toebehoren, groote Vulkachel merk “de Suises” en andere Kolomkachels, groot Fornuis, Fornuisketel, verschillende ijzeren Potten en Pannen, Spiegels, Schilderijen, Soep-terrines, groote en kleine Borden en Schalen, Lepels, Vorken, Glaswerk, en hetgeen meer zal worden voorgebracht. 

Intussen heeft Piet van Lankvelt in 1910 vergunning gekregen om de werkplaats/berging te mogen verbouwen tot woning. In deze bijbouw oefende Piet van Lankvelt vele jaren het vak van kleermaker uit. Na het overlijden van Petrus van Lankvelt op 22 september 1942 woonde onder andere in dat huisje, Piet en Corrie van Haandel, Harrie van Kleef, Catje Bevers v.d. Elzen, de kinderen Manders en Toon en Riek van Mierlo-Manders.

1930

Hoewel Laurens van Kessel de nieuwe eigenaar is, staat de aanvraag voor verbouwing en de aanvraag voor een drankvergunning op naam staan van Laverijns van Kessel. Later staat Antonius Brox als caféhouder te boek. Deze Antonius Brox was gehuwd met kasteleinsdochter Petronella Maria van Kessel.
In de courant “De Zuidwillemsvaart” van Dinsdag 22 Juli 1930, staat:

Het van ouds bekende café “Hanne van Doren” thans eigendom van den heer L.van Kessel, wordt nu geexploiteerd door den Heer Antoon Brox en zal aanstaande Zondag op enigszins feestelijke wijze worden overgenomen. Evenals in het oudsbekende “Hotel Brox” te Lieshout, zal hier zorg gedragen worden voor nette bediening en puike consumptie. 

1936

Harrie Dekkers "'t Menneke"
Harrie Dekkers “’t Menneke”

De familie van Kessel verkoopt op 22 september 1936, volgens akte bij Notaris Stael
te Uden, een café, woonhuizen, bergplaats en tuin, groot tien are en vijf en negentig centiaren voor de prijs van f. 4.675,00 aan:
Hendrikus Dekkers, gehuwd met Catharina van Dooren.

1954

Na het overlijden van Hendrikus Dekkers gaat bij akte van scheiding en verdeling dd. 11 oktober 1954 alles over op

Straatbeeld Boekel ongeveer 1950, met Café het Centrum
Straatbeeld Boekel ongeveer 1950, met Café het Centrum

Henricus Maria van den Elzen, van beroep administrateur wonende te Boekel en gehuwd met Johanna Petronella Dekkers.

1972

Na het overlijden van Henricus Maria van den Elzen op 21 juli 1972, zet zijn echtgenote Johanna Petronella van den Elzen-Dekkers het café voort.

1984

Op 26 Maart 1984 gaat het eigendom van de café met woning, berging, ondergrond, erf en tuin, groot 11 aren veertig centiaren, over op Wimvan den Elzen, zoon van Henricus van den Elzen en Johanna Petronella Dekkers.

1986

Op 10 januari 1986 verkoopt Wim van den Elzen het pand aan Joep Jansen. Onder de koop-en verkoop eigendomsoverdracht waren onder andere inbegrepen de handelsnamen café “Het Centrum” en “’t Menneke”.

Café 't Menneke, ongeveer 1986
Café ’t Menneke, ongeveer 1986